Home / Projekty / Novopacko – kraj zkamenělých stromů II

Novopacko – kraj zkamenělých stromů II

logo - Regionální operační program, Evropská unie

 

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.13 
Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod 
Číslo prioritní osy: 13.3 
Název prioritní osy: Cestovní ruch 
Číslo oblasti podpory: 13.3.2 
Název oblasti podpory: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 
Název výzvy: 14. kolo výzvy – oblast podpory 3.2.

Stručný obsah projektu: 
Zhotovení 15-ti propagačních produktů. Aktivity se jednak nesou trochu v duchu 3D (3D internetová vizualizace území, 3D vizualizace novopackých dominant ve skle, 3D knižní záložky), tak v duchu inovací. Nejvýznamnějším inovativním prvkem inspirovaným ze zahraničí je zhotovení DVD pohlednic, které se dosud na českém trhu nevyskytují. Finančně a časově nejnáročnějšími aktivitami je zhotovení třech propagačních knih s presentací různých částí novopacka. K atraktivnosti přispěje nový propagační film (videoklip) o Novopacku s využitím speciálních filmových prostředků. Pro děti bude zhotoveno 6 druhů magnetek, které budou při složení graficky tvořit jeden celek. Řadu propagačních produktů doplní stolní kalendáře na rok 2011, 2012 a 2013, trhací mapy, panoramatické poštovní pohlednice, putovní výstava s názvem Vývoj Země na Novopacku. V rámci projektu bude zajištěna účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour a Go v Brně v roce 2011, 2012 a 2013.

logo

Projekt 
Název projektu: Novopacko – kraj zkamenělých stromů II
Název projektu anglicky: Novopacko – The Region of Petrified Trees II 

Datum zahájení projektu: 01.07.2010 Datum ukončení projektu: 10.12.2013 
Doba trvání projektu: 29,3 měsíce 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 807 400,00

Financování projektu
Celkové výdaje projektu 3 393 597,60 

Nezpůsobilé výdaje projektu 769 358,40 
Způsobilé výdaje bez příjmů 2 624 239,20 
Celkové způsobilé investiční výdaje 632 280,00 
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 1 991 959,20 
Dotace projektu
– Dotace z rozpočtu RR 2 427 421,26 

– Z toho EU 2 230 603,32
Žadatel 
– Vlastní zdroje 966 146,34

Stručný popis 
Realizační fáze projektu bude naplněna aktivitami zmíněnými v následujících bodech. Aktivity se jednak nesou trochu v duchu 3D (3D internetová vizualizace území, 3D vizualizace novopackých dominant ve skle, 3D knižní záložky), tak v duchu inovací. Nejvýznamnějším inovativním prvkem inspirovaným ze zahraničí je zhotovení DVD pohlednic, které se dosud na českém trhu nevyskytují. Finančně a časově nejnáročnějšími aktivitami je zhotovení třech propagačních knih s presentací různých částí novopacka.

3D internetová vizualizace 
výrazně zkvalitní stávající portál novopacko, který významně podporuje cestovní ruch v regionu, svým rozsahem zahrnuje celou oblast Geoparku Český ráj a dalších oblastí. 3D vizualizace přiblíží jednoduchou, přitom nejmodernější formou památky i přírodu dotčené oblasti. Ovládání produktu je intuitivní a umožňuje přístup i těm nejmenším uživatelům internetu. Předpokladem je, že průměrná návštěva 90 000 stránek publikovaných v rámci internetové prezentace se ještě zvětší.

3D vizualizace sklo

doplní internetovou vizualizaci některých objektů dokonalým prostorovým modelem vytvořeným pomocí laserové technologie ve vnitřním prostoru skleněného hranolu velikosti 5 x 5 cm.

3D knižní záložky
záložky jsou jako reklamní produkt na vzestupu. Tato 3D záložka představí Novopacko na panoramatickém záběru. Po natočení záložky se zobrazí 5 vybraných míst regionu. Na rubové straně budou uvedeny kontaktní údaje.

Videopořad
zachytí Novopacko a jeho krásy ve čtyřech ročních obdobích, hlavní důraz bude kladen na historii geologickou. V ukázkách se objeví drahé kameny a nejvýznamnější lokality, expozice Klenotnice drahých kamenů i významné kulturní hodnoty. Videopořad podpoří stále rostoucí zájem o jednotlivá místa Geoparku Čr. Fenomén evropských geoparků je výraznou devizou Novopacka, ale i zbytku 

celého území o rozloze 750 km2.

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 
je tradiční příležitostí ukázat několika desítkám návštěvníků krásy oblasti. Novopacko již několikrát úspěšně propagovalo samostatnou expozicí CHKO Český ráj, Novopacko a celý Geopark Český ráj, který je v rámci veletrhů prezentován pouze v expozici Novopacka.

Kniha Osobnosti Novopacka 
navazuje na publikace vytvořené v minulých projektech (Novopacko – východní brána Geoparku Český ráj a Novopacko – kraj zkamenělých stromů). Tři nové publikace doplní stávající řadu a vznikne ucelený jedinečný produkt. Publikace Osobnosti Novopacka zpřístupní široké veřejnosti životopisy cca 320 osobností , které formovali historii a vědu Novopacka. 
formát A5 
desky V8 
tisk 4/4 
papír 100 g hlazený 
stran 250 
počet 3 000 ks

Kniha Městečko Pecka 
spolu s publikacemi Hrad a městys Pecka a Zajímavosti Novopacka, dokumentuje na zhruba 300 stranách historický vývoj městečka. V následujících letech tak bude usnadněno díky publikacím poznávání atraktivit a studium historie a současnosti Pecky jako významné součásti Novopacka. 
formát A5 
desky V8 mat + ražba 6 x 6 cm 
tisk 4/4 
papír 100 g hlazený 
stran 300 
počet 4 000 ks

Kniha Zajímavosti Novopacka
publikace doplní výčet zajímavostí Novopacka. Památky jako kostel Sv. Bartoloměje na Pecce, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace a přírodní zajímavosti jako Sýkornické vodopády a další budou prezentovány na větší ploše v této nové obrazové publikaci. Všechny nové publikace budou vytištěny ve stejném designu a budou navazovat na původní řadu populárních publikací o Novopacka. 

formát 20,5 x 20,5 cm 
desky V8 
tisk 4/4 
papír křída matná 150 g 
stran 120 
počet 4 000 ks

DVD pohlednice 
navazuje na úspěšnou foto a video prezentaci z minulých let. V letech 2008 – 2010 mohlo Město na základě dohody s Českou televizí používat pořady Toulavé kamery. Základem nového DVD bude Videopořad vytvořený v rámci projektu Novopacko – kraj zkamenělých stromů II. Přebal v designu pohlednice a obsah, zajistí pořadu široký propagační dosah. Pokud srovnáme cenu jedné DVD pohlednice, (24,- Kč) s cenou pohlednice klasické (5,- Kč) vidíme jasně výhody tohoto nového tipu media, které je běžně rozšířené v západní Evropě. 
formát pohlednice 18 x 13 cm 
počet 1 500 ks

Putovní výstava o geologické historii regionu 
představí jednoduchou, srozumitelnou formou široké veřejnosti a hlavně žákům škol všech stupňů geologický vývoj významné oblasti ČR, kterou je Geopark Český ráj. Výstava bude využívána i infocentry, ve kterých může být plně propagován turistický potenciál Geoparku jako celku.

Magnetky 
navazují na úspěšnou sadu puzzle, která propaguje Novopacko jako součást Geoparku Český ráj. Základem série bude 6 plochých magnetů ve formátu 5,5 x 6 cm s plnobarevným potiskem, které v hranicích oblasti (podtisk) představí 6 vybraných zajímavostí. Tento produkt je zaměřen hlavně na nejmladší děti ve věku od 5 let. Je pravděpodobné, že tento produkt pomůže úspěšně, stejně jako puzzle propagovat zajímavosti Novopacka a celého Geoparku mezi nejmenšími. Byly to puzzle, které během necelých 6 měsíců pronikly do celé Evropy.

Fotogalerie z Regiontour 2013

 

Tisková zpráva Regiontour 2013
Fotogalerie z Regiontour 2012

Tisková zpráva Regiontour 2012

Top