Home / Projekty / Obnova soch Novopacka I

Obnova soch Novopacka I

Jedná se o název projektu, který byl realizován dobrovolným svazkem obcí Novopacko v období září 2008 – březen 2010.

Předmětem projektu bylo restaurování tří drobných sakrálních památek na území dvou obcí:

    • 1x socha sv. Jana Nepomuckého v obci Úbislavice (k.ú. Stav)
    • 1x barokní kříž v zahradě ZŠ a MŠ ve Vidochově
    • 1x sousoší Nejsvětější Trojice u silnice I/16 v obci Vidochov

V říjnu 2008 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR („PRV“) na období 2007 – 2013. Jedná se o program financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova („EZFRV“) a administrovaný Státním zemědělským intervenčním fondem („SZIF“).

Výběrové řízení na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého. Vítězným uchazečem se stal ak. soch. Jan Bradna z Prahy, který podal nejnižší nabídku ve výši 195.110,- Kč včetně DPH. Následoval ak. soch. Petr Váňa s nabídkou 237.620,- Kč a Petr Beneš s částkou 256.150,- Kč.

Vítězným uchazečem ve výběrovém řízení na vidochovské sochy se stal pan Petr Beneš s nabídkou ve výši 440.120,- Kč.

Zdroje financování projektu Obnova soch Novopacka

Restaurování všech soch bylo hrazeno z 83 % z prostředků Evropské unie. Čerpání unijních prostředků bylo umožněno prostřednictvím dvou subjektů: Státní zemědělský intervenční fond ČR 
a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF). Zbývajících 17 % hradila každá obec na jejíž území se památka nachází.

Náklady celkem 640.792,- Kč (100 %)


Evropská unie 532.799,- Kč (83 %)
Z toho: SZIF 366.605,-Kč
PGRLF 43.992,-Kč
Obec Úbislavice 33.169,- Kč (17 %)
Obec Vidochov 74.824,- Kč (17 %)

 

Top