Home / Projekty / Novopacko – kraj zkamenělých stromů I

Novopacko – kraj zkamenělých stromů I

 novopacko

 

rop

Investorem projektu Město Nová Paka je zároveň žadatelem a hlavním iniciátorem projektu. Rovněž je garantem projektu, zaručuje, že projekt je skutečně relevantní a poskytuje finanční zdroje potřebné pro zajištění financování projektu. 

Partnery projektu jsou dobrovolný svazek obcí Novopacko a Městské muzeum v Nové Pace. Vztahy a role partnerů jsou popsány ve smlouvách o spolupráci.

Uživatelem projektu jsou návštěvníci regionu, školy, odborná veřejnost, turisté, cykloturisté, podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu.

Financování: Z celkových nákladů projektu 2.769.735,23 Kč bude 7,5 %, tj. 207.730,14 Kč financováno z městského rozpočtu a 92,5 % tj. 2.562.005,09 z rozpočtu Regionální rady, přičemž 2.354.274,95 Kč bude ze zdrojů strukturálních fondů EU.

Realizační etapa projektu (1.10.2008 – 30.4.2010)

Dle rozpočtové skladby je do základního vnitřního vybavení zahrnuto i mobilní zvukové zařízení, které bude fungovat jako průvodce pro nevidomé návštěvníky Městského muzea v Nové Pace. Tento zvukový průvodce bude zakoupen ve spolupráci s Národním muzeem v Praze a umožní návštěvníkům získat informace o jedinečné expozici ve čtyřech jazycích (anglický, německý, polský, český).
Zhotovení jednotlivých mapových produktů musí předcházet nákup mapových podkladů. 
Realizační fáze projektu bude naplněna aktivitami zmíněnými v následujících bodech:

1. Klíč k obcím
Jedná se o aktuální zpracování mapy pro návštěvníky jednotlivých obcí, které zachycují sídelní rozložení celé obce, včetně osad. Jedná se o reprint a zaktualizování již jednou v minulosti vydaných „Klíčů k městu“, které zachycují uliční členění sídla včetně jednotlivých čísel popisných. V současné době je poptávka cílových uživatelů na tento druh propagačních materiálů stále registrována, ovšem není již několik let k dispozici vůbec žádný výtisk. Vzhledem k rozvoji sídel musí dojít k aktualizaci a znovu vydání všech mapových podkladů. 
Celkem bude vydáno 5 druhů map nákladem:
-Klíč k městu Nová Paka 8.000 ks
-Klíč k městysu Pecka 5.000 ks
-Klíč k obci Stará Paka 5.000 ks
-Klíč k obci Úbislavice 1.000 ks
-Klíč k obci Vidochov 1.000 ks

2. Pohlednice
Obce zaznamenaly zájem návštěvníků o pohlednice z regionu, a proto se shodly na vytvoření nových pohlednic. Jejich inovativnost je ve tvaru provedení. Jednak bude zhotoveno 10 druhů panoramatických pohlednic a 3 druhy panoramatických pohlednic s perforací (vizitkou).

3. Stolní kalendář Novopacko
Stolní kalendář bude připraven na rok 2010 a bude presentovat celé Novopacko. Celkem 60 stran obrázků a textu z novopackého regionu bude zpracováno partnerem projektu, Městským muzeum v Nové Pace, které má s takovýmto produktem bohaté zkušenosti. 

4. Oboustranná turistická mapa
Mapa bude ve formátu A2. Na jedné straně bude turistická mapa zachycující celé území Novopacka a na druhé straně bude mapa celého Geoparku Český ráj.

5. Puzzle a pexeso
Z průzkumu požadavků a potřeb návštěvníků města vyplynulo, že výraznou potřebou je speciální propagační materiál pro děti. Právě rodiny s dětmi patří k nejčastějším návštěvníkům hradu Pecka a Klenotnici drahých kamenů v Nové Pace. Většina z nich však po prohlídce atrakce odjíždí. 
Cílem vydání propagační puzzle skládačky a pexesa je přilákat rodiny s dětmi k návštěvě a prohlídce centra města Nové Paky a okolních obcí. Puzzle je vhodné pro děti od 3 let. Zábavnou formou seznámí děti s významnými památkami a zajímavostmi na Novopacku.
Celkem bude zhotoveno 8 druhů puzzle skládačky s novopackými motivy. Každý druh bude zhotoven nákladem 2000 ks.

6. Propagační knihy
Tento produkt naváže na nově vydanou knihu Novopacko – východní brána geoparku Český ráj, která byla vydána v rámci stejnojmenného projektu a má veliký ohlas na prezentaci novopackého území i v zahraničí. Současný projekt počítá s vydáním tří druhů propagačních knih- Pecka (kniha věnované oblasti hradu Pecka), Kumburk (kniha věnovaná propagaci zříceniny hradu Kumburk, Staré Pace a Karlovu), Geologie na Novopacku (kniha věnovaná geologickým nálezům na Novopacku).

7. Tvorba marketingových materiálů 
Pro ucelení presentace území pomocí obecních symbolů je součástí tohoto projektu vytvoření návrhů znaku a vlajky obce Vidochov a vlajky městyse Pecka a zajištění jejich schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Výstupem vlastní heraldické práce na návrhu znaku a vlajky obce bude dekret předsedy PSP ČR a počítačově zpracovaný grafický prvopis znaku a vlajky obce pra další snadné užití ze strany obce. Veřejné projednání zajistí příslušná územní samospráva, která celou realizaci inicializuje a zodpovídá za dosažení relevantních výstupů v navrženém časovém termínu. 
Pro ucelení presentace bude zpracován jednotný designový manuál území, který bude vycházet z nově vytvořených obecních symbolů. Přepokládá se i vytvoření specifických designových manuálů pro jednotlivé obce. 
K presentaci bude sloužit 6 ks mobilních propagačních panelů s PVC deskou z každé strany o rozměrech 1 m x 0,7 m. Využití těchto panelů bude nejen u příležitosti presentace na Regiontouru a veřejných projednání obecních symbolů. Mimo tyto akce bude panel s PVC deskou umístěn v jednotlivých turistických cílech regionu s křížovými odkazy na další novopacké atraktivity (hrad Pecka, koupaliště a kemp Pecka, Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace, Městské muzeum v Nové Pace a historická knihovna ve Staré Pace).

Top