Home / Projekty / Domácí kompostování na Novopacku II

Domácí kompostování na Novopacku II

loga OPŽP

Předmětem projektu je nákup kompostérů pro domácnosti na území dobrovolného svazku obcí Novopacko. Projekt je pokračováním úspěšného projektu Domácí kompostování na Novopacku z roku 2015. V rámci tohoto projektu bude zakoupeno na základě průzkumu mezi obyvateli celého ORP Nová Paka celkem 1175 kompostérů o minimálním objemu 450l a 800l. Kompostéry budou na základě smlouvy o výpůjčce distribuovány do domácností v členských obcích. Po ukončení udržitelnosti přejdou kompostéry do majetku občanů.
datum zahájení:01.10.2016
datum ukončení:31.08.2017
Cílem projektu je předejít vzniku odpadů na území ORP Nová Paka kompostováním biologicky  rozložitelných složek odpadů a snížit množství odpadů ukládaných na skládku, případně  odstraňovaných jiným způsobem.
plakat A3
Top