Home / Projekty / MAP Novopacko II / Platforma pro rozvoj regionální identity

Platforma pro rozvoj regionální identity

Platforma se zabývá formami rozvoje regionální výuky na školách (regionální učebnice, pracovní listy, naučné stezky, spolupráce s institucemi, servisní projekty apod.). Během realizace projektu se zorganizuje minimálně šest akcí na podporu rozvoje regionální identity dětí a žáků. Platforma se setkává 4x ročně nebo dle potřeby.

Členové

  1. Mgr. Bohuslav Benč
  2. Mgr. Josef Cogan
  3. Mgr. Ivona Hykyšová
  4. Milan Kaplan
  5. Lenka Macháčková
  6. Iveta Mečířová
  7. Mgr. Alena Mullerová
Top