Home / MAP Novopacko / Zveřejnění pracovní verze aktualizace č. 1 Strategického rámce místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP Nová Paka

Zveřejnění pracovní verze aktualizace č. 1 Strategického rámce místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP Nová Paka

Prosíme o jeho připomínkování do 28.11.2017

 

Připomínky zasílejte na e- mailovou adresu: dufek@munovapaka.cz

Své připomínky barevně vyznačte do textu nebo napište přímo do e- mailu.
 
Návrh aktualizace č. 1 Strategického rámce MAP s případnými připomínkami bude předložen 29.11.2017 řídícímu výboru MAP k jeho projednání a schválení.
Top