Home / MAP Novopacko / Archive by category "Řídící výbor"

Řídící výbor

Zveřejnění pracovní verze aktualizace č. 1 Strategického rámce místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP Nová Paka

Zveřejnění pracovní verze aktualizace č. 1 Strategického rámce místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP Nová Paka (dále Strategický rámec MAP). Prosíme o jeho připomínkování do 28.11.2017   Připomínky zasílejte na e- mailovou adresu: dufek@munovapaka.cz Své připomínky barevně vyznačte do textu nebo napište přímo do e- mailu.   Návrh aktualizace č. 1 Strategického rámce MAP s případnými připomínkami bude předložen 29.11.2017 řídícímu výboru MAP k jeho projednání ...
Více...

Zápis a prezenční listina z ustanovujícího jednání Řídícího výbor z 30.09.2016.

Zápis a prezenční listina z ustanovujícího jednání Řídícího výbor z 30.09.2016. Členové ŘV MAP Novopacko, Jednací řád ŘV, Statut ŘV Strategický rámec MAP vzdělávání do roku 2023 pro ORP Nová Paka_aktualizace k 29.11.2017 Příští aktualizace je možná nejdříve za 6 měsíců Průběžná sebehodnotící zpráva Dokument schválený na jednání Řídícího výboru 12.6.2017 Místní akční plán vzdělávání ORP Nová Paka - analytická část Dokument schválený na jednání Řídícího výboru 12.6.2017 Stanovisko ...
Více...

Zveřejnění pracovní verze Strategického rámce místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP Nová Paka (dále Strategický rámec MAP).

Prosíme o jeho připomínkování do 29.9.2016.    Připomínky zasílejte na e- mailovou adresu: dufek@munovapaka.cz Své připomínky barevně vyznačte do textu nebo napište přímo do e- mailu.   Návrh Strategického rámce MAP s případnými připomínkami bude předložen v pátek 30.9.2016 řídícímu výboru MAP k jeho projednání a schválení.
Více...
Top