Home / Articles posted byVítězslav Dufek

Author: Vítězslav Dufek

Pracovní skupina rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti dbá na soulad aktivit se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytvoří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Tato skupina se bude scházet min. 4x ročně a bude se aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentu MAP. Členové Mgr. Pavel AntošMgr. Zdeněk BurkertMgr. Jitka Jíro...
Více...

Pracovní skupina matematická gramotnost

Pracovní skupina diskutuje nad problematikou matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka v regionu, identifikuje problémové okruhy, zjišťuje příčiny problémů, navrhuje možná řešení a aktivity vedoucí k naplnění potřeb. PS slouží k výměně zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti. Také se věnuje začleňování ICT do vzdělávání. Schází se min. 4x ročně nebo dle potřeby. Členové Všichni členové pracovní skupi...
Více...

Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Pracovní skupina se zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka. Probíhá těsná a efektivní spolupráce s místní knihovnou. PS vymýšlí a organizuje aktivity na podporu ČG. Setkání bude probíhat min. 4x ročně nebo dle potřeby. Členové Všichni členové pracovní skupiny jsou zároveň tzv. místními lídry. Mgr. Ilona BurkertováHana HylmarováMgr. Jana KomárkováMgr. Monika MacákováLenka MacháčkováMgr. Alena MüllerováMgr. Ivana Pourová- odborník na ICT Zápis PS ČG - 11.11....
Více...

Pracovní skupina financování

Pracovní skupina pro financování se stará o finanční náklady projektu, sleduje a navrhuje možnosti financování aktivit. Setkání probíhají minimálně 4x ročně nebo dle potřeby. Členové Mgr. Pavel AntošMgr. Bohuslav BenčMgr. Zdeněk BurkertMgr. Josef CoganIng. Vítězslav DufekJan HerberRNDr. Věra PavlováVěra PolákováHana ŠtěrbováMiloš Urban PS Financování - zápis 03.12.2019Stáhnout PS Financování - zápis 09.09.2019Stáhnout PS Financování - zápis 13.06.2019Stáhnout PS Financování -...
Více...

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

V pracovní skupině jsou zastoupeni pracovníci mateřských škol a zástupce rodičů. PS projednává a plánuje aktivity pro rozvoj vzdělávání a formy spolupráce škol. PS se schází 4x ročně nebo dle potřeby. Členové Všichni členové pracovní skupiny jsou zároveň tzv. místními lídry. Mgr. Marcela JaklováKlára KavkováEva LukášováJana MurdychováHelena PernerováOdeta PilařováMichaela Pospíšilová, Dis.Petra Šinkmanová - odborník na ICTAlena ŠpíglováEliška Tlapáková Zápis z 4. jednání PS MŠ 19.1...
Více...

Platforma pro rozvoj regionální identity

Platforma se zabývá formami rozvoje regionální výuky na školách (regionální učebnice, pracovní listy, naučné stezky, spolupráce s institucemi, servisní projekty apod.). Během realizace projektu se zorganizuje minimálně šest akcí na podporu rozvoje regionální identity dětí a žáků. Platforma se setkává 4x ročně nebo dle potřeby. Členové Mgr. Bohuslav BenčMgr. Josef CoganMgr. Ivona HykyšováMilan KaplanLenka MacháčkováIveta MečířováMgr. Alena Mullerová Zápis z 4. jednání PRRI 04.12.2019Stá...
Více...
Top